Služby

Naše aktivity zahrnují následující:

 • Prvotní analýza
 • Ekonomická hodnocení
 • Analýza koncepčního návrhu projektu
 • Příprava kompletních prováděcích výkresů a specifikací
 • Vyhodnocení dodavatelských výběrových řízení
 • Vedení stavby
 • Koordinace výstavby
 • Inženýrský průzkum
 • Kontrola kvality
 • Dozor
 • Zaškolení zaměstnanců obsluhy a údržby
 • Zkoušky a uvedení do provozu

Rozsah našich zkušeností v oblasti inženýrství je velmi rozsáhlý a rozmanitý. Držíme drží krok s vývojem nových technologií a neustále získáváme nové zkušenosti, zejména pak v následujících oblastech:

 • Projekty na zpětné využívání energii
 • Vytápění, ventilace a klimatizace
 • Chladící systémy
 • Kotelny
 • Zdravotechnické instalace
 • Rozvody vody
 • Kanalizace a odvodnění